Follow Us

Krabice a obalové materiály

Ponúkame Vám široký sortiment krabíc a obalových

materiálov pre Vašu spoločno

Fólie a ostatný obalový ­­­­­­­­materiál

Bublinkové fólie, prieťažné "strečové" fólie, kartónové hrany, 

vlnitá lepenka v kotúčoch, lepiace pásky­­­­

Krabice

Ponúkame Vám širokú paletu vybraných obalových produktov z vlnitej lepenky a riešenia v najlepších možných cenových reláciách. V spolupráci s našimi obchodnými partnermi a dodávateľmi Vás môžeme uistiť, že len tovar najvyššej kvality dorazí k Vám

Symboly pre FEFCO typizované papierové obaly: 

 • D – dĺžka
 • Š – šírka
 • V – výška
 • /v – presah odnímateľného veka alebo dna
 • /o – presah klopu cez seba
 

Poznámka: rozmery sa uvádzajú vnútorné v mm, rozmery sa uvádzajú v poradí D × Š × V, alebo D × Š × V/v , alebo D × Š × V/

Obaly typu Fefco:

 • prírezy
 • klopové krabice
 • krabice s vekom
 • skladané obaly a paletky
 • zasúvacie   obaly
 • pevné obaly
 • zlepené obaly
 • vnútorné obalové prvky
Príklady

FEFCO 0201 - 315 x 235 x 185 mm (bežná klopová krabica uvedená dĺžka, šírka a výška, bez presahu klopu)

FEFCO 0202 - 315 x 235 x 185/40 mm (klopová krabica s presahom klopu 40 mm cez seba)

FEFCO 0307 - 315 x 235 x 185/40 mm (dvojdielna krabica spodok / veko s uškovými zámkami, veko presahuje 40 mm cez hornú stranu spodku)

FEFCO 0330 - 315 x 235 x 185/185 mm (dvojdielna samosvorná krabica spodok / veko, presah veka cez celú výšku spodku)

Katalóg FEFCO

Skratka predstavuje začiatočné písmená neziskovej organizácie Fédération Européenne des Fabricants de Carton Ondulé (Európska federácia výrobcov vlnitej lepenky) so sídlom v Bruseli, ktorá vznikla v roku 1952 a ktorej úlohou je odvtedy nielen zastupovať záujmy výrobcov kartónov z vlnitej lepenky v celej Európe, ale najmä zastrešovať technické a ekonomické otázky výrobného procesu.

FEFCO definovala všeobecne uznávanú klasifikáciu tried vlnitej lepenky. Práve táto organizácia rozdelila vlnitú lepenku na dvoj-, troj-, päť- a sedemvrstvovú, pričom do výrobného procesu zaviedla aj množstvo jednoduchých a logických skratiek a číselných označení.

Katalóg FEFCO

Katalóg FEFCO na stiahnutie vo formáte PDF

Download

Lepenky

2VVL – dvojvrstvová vlnitá lepenka je vhodná pre obaľovanie a prekladanie výrobkov z dôvodu ochrany proti poškriabaniu a znečisteniu. Ľahko sa prispôsobuje.
3VVL – trojvrstvová vlnitá lepenka sa najčastejšie používa pre výrobu obalov menších rozmerov , alebo obalov určených pre balenie výrobkov nižších hmotností.
5VVL – päťvrstvová vlnitá lepenka je vhodná pre výrobu obalov pre skupinové a prepravné balenia, obaly väčších rozmerov s vyššími nárokmi na pevnosť a odolnosť obalu.
7VVL – sedemvrstvová vlnitá lepenka sa používa pre extra pevné a veľké obaly prevažne pre export.

Veľkosť vlny

A ) Hrubá vlna  má veľmi dobrý tlmíaci účinok. Používa sa pri tých najodolnejších typoch,  najčastejšie ako súčasť  7VVL  CAA.
C ) Stredná vlna je najpoužívanejšia, má veľmi dobré univerzálne vlastnosti.
B ) Jemná vlna vhodná pre menej citlivé alebo samonosné produkty. Najčastejšie sa používa v spojení s C vlnou do 5VVL  BC, najčastejšie uplatnenie pri priemyselných obaloch.
E ) Mikrovlna je najčastejšie používaná v spojení s B vlnou. BE - vlna zaisťuje dobré fyzikálne parametre a je dostatočne  hladká a rovná pre kvalitnú flexotlač.